Poradnictwo zawodowe

Oferujemy doradztwo w zakresie:


Poradnictwo zawodowe realizowane w Orea sp.z.o.o ma za zadanie odpowiedzieć na problemy osób poszukujących zatrudnienia lub planujących podniesienie kwalifikacji.Osiągamy to poprzez pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, dostarczanie aktualnych informacji na temat procesu poszukiwania pracy oraz wzmacnianie aktywnych postaw na rynku pracy.Osoby, które odwiedzą punkt poradnictwa zawodowego, mogą liczyć na następujące usługi:


Możliwość korzystania z komputerów - osoby poszukujące pracy mogą korzystać z komputerów w celu przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych oraz do przeglądania internetowych ofert pracy.


Badanie predyspozycji zawodowych - jest to podstawowe badanie psychologiczne pomagające w rozpoznawaniu swoich możliwości i umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy lub planowaniu ścieżki kształcenia.


Możliwość korzystania z przewodników po zawodach - osoby, które mają trudności z podjęciem decyzji dotyczących dalszego kształcenia lub przekwalifikowania mogą zapoznać się z dokładnymi opisami różnych zawodów oraz wymagań, jakie trzeba spełnić, aby podjąć taką pracę. W zbiorach punktu poradnictwa zawodowego znajdują się także inne ciekawe publikacje pomocne w określaniu swoich predyspozycji i planowaniu rozwoju.


Rozmowa doradcza - doradcy zawodowi udzielają aktualnych informacji na temat rynku pracy, pomagają w planowaniu ścieżki kariery, doradzają w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, starają się wzmacniać motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W trakcie rozmowy z doradcą zawodowym można wypracować indywidualny sposób na autoprezentację, która obejmuje wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego.

Punkt poradnictwa zawodowego

Prowadzony jest przez dyplomowanych psychologów, specjalistów w zakresie psychologii pracy.Wszystkie osoby, korzystające z usług poradnictwa zawodowego mają zagwarantowaną poufność udzielanych informacji.


Doradcy zawodowi starają się na bieżąco uzupełniać informacje na temat rynku pracy poprzez ciągłe kształcenie, uczestniczenie w targach i konferencjach oraz nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami związanymi z problemem bezrobocia lub edukacji dla dorosłych i młodzieży.