Klub Dziecięcy Biedroneczki

UE

Opis Projektu:
Projekt pt.: "Klub Dziecięcy Biedroneczki" jako odpowiedź na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy.
Od lutego 2017 na terenie Redy zostanie utworzonych 40 nowych, trwałych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.
Realizacja projektu współfinansowanego z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 będzie szansą dla 40 rodziców w podjęciu pracy po przerwie w związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim lub powrocie osób bezrobotnych na rynek pracy.
Podstawowym problemem osób bezrobotnych, biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3 jak i osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 ,którym kończy się umowa o pracę, jak i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim z terenu Redy są trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, wynikające z ograniczonej oferty miejsc jak i wygórowanej finansowo opieki dla ich dzieci(placówki niepubliczne).
Systematyczne zwiększanie liczby miejsc dzięki wparciu z UE w żłobkach daje szansę na zminimalizowanie problemu niedostatecznej liczby miejsc w żłobkach na terenie Redy w zakresie opieki nad dzieckiem do 3 lat.
Dzięki zaplanowanym działaniom tj. utworzeniu 40 nowych miejsc opieki do lat 3 przewidujemy wzrost zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 lat.
Dofinansowanie projektu z UE: 919 050, 60 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 1 081 236,00 PLN

 

Jesteśmy blisko Klienta - by dobrze poznać jego przedsiębiorstwo i móc proponować, zamiast teoretycznych algorytmów, praktyczne rozwiązania problemów

Spółka OREA ma swoją siedzibę w Gdyni, lecz zapewnia obsługę również dla firm z okolicznych miejscowości.

 

Jeżeli szukacie Państwo firmy, która by zdjęła z Waszych barków ciężar samodzielnego prowadzenia księgowości i przygotowywania dokumentów dla Urzędu Skarbowego czy ZUS

 

ZAPRASZAMY DO NAS

 

W swojej pracy za najważniejsze wyznaczniki uznajemy:

  • jakość
  • pewność
  • rzetelność
  • doświadczenie
By oferować najwyższą jakość, z każdym dniem stajemy się bardziej wymagający względem siebie i z każdym dniem stajemy się lepsi.

 

Kwalifikacje

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów nr 11947/2005 z dnia 2 listopada 2005 roku, a co najważniejsze długoletnią praktykę. Kierujemy się dobrem naszych klientów, prowadząc ich księgowość sumiennie. Zachowujemy się zgodnie z etyką zawodową jak i tajemnicą informacji.

 

Księgowość prowadzimy komputerowo w oparciu o programy zgodne z zaleceniami Ministerstwa Finansów dostosowane do potrzeb klientów. Naszym atutem są również wyjątkowo konkurencyjne ceny w stosunku do zakresu odpowiedzialności i powierzanych nam obowiązków.

 

 

 

Projekt ,,Aktywne Łęczyce droga do pewnego zatrudnienia” realizowany w przez OREA sp.z.o.o w partnerstwie z Gminą Łęczyce z ramienia której realizatorem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Objęcie kompleksowym wsparciem 70 osób –bezrobotnych i biernych zawodowo w tym realizacja 32 kontraktów socjalnych z 20 kobietami i 12 mężczyznami korzystającymi ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej . W ramach projektu zostaną stworzone możliwości dla 38 osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w tym osób niepełnoprawnych. Przewidziane wsparcie pomagające w podjęciu zatrudnienia to aktywna integracja o charakterze społecznym oraz aktywna integracja o charakterze zawodowym w tym organizacja bezpłatnych kursów i szkoleń poszukiwanych aktualnie na rynku pracy. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pełen Plik

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt "Klub Dziecięcy Biedroneczki” współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego