SZKOLENIA

UE

Opis Projektu: Projekt: Aktywne Łęczyce - droga do pewnego zatrudnienia ma na celu wdrożenie oraz przygotowanie uczestników szkolenia, na podjęcie pracy poprzez zdobytą więdzę.
Cel Projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Dofinansowanie projektu z UE: 884 955, 00 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 884 955, 00 PLN

OFERTA SZKOLENIOWA

I. Warsztaty psychologiczne i kształtowanie swojego wizerunku:

 • Doradztwo zawodowe IPD, CV, List motywacyjny
 • Autoprezentacja, komunikacja interpersonalna
 • Stylizacja i wizaż
 • Aktywizacja zawodowa i techniki poszukiwania pracy
 • Radzenie sobie ze stresem

II. Szkolenia komputerowe:

 • Podstawy obsługi komputera - MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint
 • Grafik komputerowy
 • Tworzenie stron WWW
 • Obsługa programu AutoCAD
 • Elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie relacjami z klientami oraz pracownikami (CRM)
 • Obsługa komputerowego systemu zarządzania treścią CMS (obsługa programu do redagowania stron WWW)

III. Szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych:

 • Osoby niedowidzące – obsługa programów dla osób niewidomych
 • Osoby niesłyszące i niedosłyszące – grafik komputerowy

IV. Szkolenia handlowe i biurowe:

 • ABC Przedsiębiorczości, zakładanie własnej firmy,biznes plan
 • Sprzedawca
 • Nowoczesny handlowiec (narzędzia wykorzystywane w pracy handlowca, nowoczesne techniki sprzedaży i obsługa klienta)
 • Pracownik biurowy – obsługa sekretariatu
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Obsługa programu magazynowo – handlowego

V. Szkolenia kadrowo – księgowe:

 • Prowadzenie Komputerowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Obsługa programu PŁATNIK
 • Kurs kadrowo - księgowy
 • Samodzielny księgowy

VI. Szkolenia zawodowe:

 • Stolarz
 • Brukarz
 • Posadzkarz/Glazurnik
 • Malarz / Szpachlarz
 • Technolog prac wykończeniowych budownictwie
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (dostępny moduł językowy i praktyka zawodowa)
 • Projektowanie ogrodów z praktyką
 • Kucharz małej gastronomii, pomoc kuchenna
 • Barman - kelner
 • Manicure-pedicure
 • Florystyka i bukieciarstwo
 • Profesjonalne szycie firan

VII. Rękodzieło artystyczne:

 • Ceramika
 • Wikliniarstwo
 • Decoupage
 • Artystyczne pakowanie prezentów

OFERTA Biedroneczki

Biedroneczki Promo