PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe realizowane w Orea sp.z.o.o ma za zadanie odpowiedzieć na problemy osób poszukujących zatrudnienia lub planujących podniesienie kwalifikacji.
Osiągamy to poprzez pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, dostarczanie aktualnych informacji na temat procesu poszukiwania pracy oraz wzmacnianie aktywnych postaw na rynku pracy.
Osoby, które odwiedzą punkt poradnictwa zawodowego, mogą liczyć na następujące usługi:

  • Pomoc przy redagowaniu cv i listu motywacyjnego - w oparciu o najnowsze informacje doradcy zawodowi udzielają profesjonalnych porad na temat pisania dokumentów aplikacyjnych, takich jak curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy i inne rzadziej spotykane podania o pracę.
  • Możliwość korzystania z komputerów - osoby poszukujące pracy mogą korzystać z komputerów w celu przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych oraz do przeglądania internetowych ofert pracy.
  • Badanie predyspozycji zawodowych - jest to podstawowe badanie psychologiczne pomagające w rozpoznawaniu swoich możliwości i umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy lub planowaniu ścieżki kształcenia.
  • Możliwość korzystania z przewodników po zawodach - osoby, które mają trudności z podjęciem decyzji dotyczących dalszego kształcenia lub przekwalifikowania mogą zapoznać się z dokładnymi opisami różnych zawodów oraz wymagań, jakie trzeba spełnić, aby podjąć taką pracę. W zbiorach punktu poradnictwa zawodowego znajdują się także inne ciekawe publikacje pomocne w określaniu swoich predyspozycji i planowaniu rozwoju.
  • Rozmowa doradcza - doradcy zawodowi udzielają aktualnych informacji na temat rynku pracy, pomagają w planowaniu ścieżki kariery, doradzają w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, starają się wzmacniać motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W trakcie rozmowy z doradcą zawodowym można wypracować indywidualny sposób na autoprezentację, która obejmuje wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego.

PUNKT PORADNICTWA ZAWODOWEGO prowadzony jest przez dyplomowanych psychologów, specjalistów w zakresie psychologii pracy.
Wszystkie osoby, korzystające z usług poradnictwa zawodowego mają zagwarantowaną poufność udzielanych informacji.

Doradcy zawodowi starają się na bieżąco uzupełniać informacje na temat rynku pracy poprzez ciągłe kształcenie, uczestniczenie w targach i konferencjach oraz nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami związanymi z problemem bezrobocia lub edukacji dla dorosłych i młodzieży.

ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyce

Oświadczenie o braku powiązań lokal 19122016

Formularz oferty lokalLeczyce19122016

ZAPYTANIE OFERTOWE kluby reda 16

Formularz oferty lokale Reda 12122016

Oświadczenie o braku powiązań lokal Reda12122016

Zapytanie ofertowe catering Łęczyce

Protokół wyboru wykonawcy zapytanie ofertowe catering Łęczyce

Ogłoszenie o uniewaznieniu zapytania ofertowego na catering Łęczyce

Plakat

Ogłoszenie

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5